next prev

Noworudzki Park Przemysłowy oraz oferta WSSE

Noworudzki Park Przemysłowy (NPP):  wynajem powierzchni produkcyjnych, przygotowanie terenów pod inwestycje, obsługa inwestora, promocja.
Panorama - Nowa Ruda - SłupiecMISJA I CELE

Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.Podnosimy kwalifikacje pracowników zatrudnionych na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego, a otoczenie, w jakim działamy, zapewnia wykwalifikowaną siłę roboczą i potencjał młodych ludzi.

 

Noworudzki Park Przemysłowy udostępnia tereny i powierzchnie z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, magazynową i administracyjną.

 

Podstawowe cele funkcjonowania Noworudzkiego Parku Przemysłowego to:

1. Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej;
2. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości;
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na terenie Parku;
4. Zmniejszenie bezrobocia na terenie Regionu.


Cele cząstkowe zmierzające do osiągnięcia celu głównego:

1. Adaptacje budynków na cele działalności produkcyjno-usługowej;
2. Budowa nowych budynków produkcyjnych;
3. Modernizacje wewnętrznego układu komunikacyjnego;
4. Zabezpieczenie dostaw wody na cele produkcyjne i usługowe poprzez wybudowanie nowych odcinków wodociągowych;
5. Zabezpieczenie dostaw energii cieplnej dla adaptowanych budynków poprzez zmodernizowanie i wybudowanie nowych odcinków sieci c.o.;
6. Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na potrzeby inwestorów w Parku;
7. Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez udostępnienie nowej kanalizacji sanitarnej i nowej sieci gazowej;
8. Uregulowanie sposobu odprowadzania wód i ścieków poprzez udostępnienie nowych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej.


OFERTA STREFY - http://panorama.invest-park.com.pl/nowa_ruda_4.html

Oferta specjalnej strefy ekonomicznej (Nowa Ruda - Słupiec)

Nowa Ruda liczy 23,6 tys. mieszkańców. Położona jest w Kotlinie Kłodzkiej, na szlaku pomiędzy Kłodzkiem i Wałbrzychem. Nowa Ruda jest pierwszym miejscem, gdzie powstał regionalny park przemysłowy jako rezultat wspólnych działań Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz władz samorządowych.

Od stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia - miasto dzieli 100 km. Nowa Ruda oddalona jest tylko 10 km od granicy z Republiką Czeską. Miasto ma charakter przemysłowy.

Nowa Ruda zapewnia dobrą lokalizację do działań inwestycyjnych z racji położenia i dostępu do szlaków komunikacyjnych. W połączeniu ze wsparciem Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie zapewnia to pozytywne otoczenie do prowadzenia działalności inwestycyjnej.

 
1. Oferta specjalnej strefy ekonomicznej:
Nowa Ruda - Słupiec, ul. Kłodzka (WSSE) - 2.62 ha

 

 

 

INFORMACJA OGÓLNA

 

Nazwa lokalizacji: Nowa Ruda - Słupiec, ul. Kłodzka (WSSE)

 

Miasto/Gmina: Nowa Ruda

 

Województwo: dolnośląskie

 

Powierzchnia działki: 2.618 ha

 

 

 

DANE KONTAKTOWE OFERENTA

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Cal

 

Telefon: +48 74 6379810

 

E-mail: g.cal@invest-park.pl

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: nie

 

Bezpośredni dojazd do nieruchomości: rodzaj nawierzchni asfalt szerokość drogi 7

 

Odległość gruntu od autostrady: Wrocław Południe 80 km

 

Odległość od drogi krajowej: Przerzeczyn Zdrój 35 km

 

Odległość od najbliższego lotniska międzynarodowego: Wrocław 87 km

 

- KOMPLEKS NR 2 - Teren inwestycyjny „Spacerowa" — pow. 3,11 ha; przemysłowy, niezabudowany, bez ograniczeń stopnia zabudowy, z pełnym dostępem do infrastruktury dro¬gowej i technicznej: energia elektryczna, gaz, woda.

- FIRMA Framo Morat W NOWEJ RUDZIE

Framo Morat zajmuje się produkcją kół zębatych, przekładni i specjalistycznych elementów przeniesienia napędu na zlecenie międzynarodowych firm, w tym 3M, Siemensa, czy Franke. Części wykorzystywane są między innymi w ekspresach do kawy, pompach ciepła, wieżach telekomunikacyjnych oraz urządzeniach dentystycznych. Produkcja pierwszych elementów ruszyła w lipcu 2015 roku.WSSE - 18.05.2015r.

 

Własność: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.
 
 Makroniwelacja (230x(150~65)mb), bez przeszkód i ograniczeń,
 Uzbrojenie *:energia elektryczna (420mb, 1MW możliwe zwiększenie),
                       gaz  (100mb ,<31000kalori/1m3,średnica rury 160mm/ 2350m3.h)
                       woda,(1500m3.24h)
                       kanalizacja  ( 500m3.24h,brak deszczowej)   
                       telekomunikacja  / internet, (200mb,światłowod)
  Logistyka : zjazd do drogi 381 (200 mb,40 t)
  Maksymalna powierzchnia zabudowy – 25 000 m2

 

Nowa Ruda - Słupiec, ul. Spacerowa (WSSE) - 3.11 ha

 

INFORMACJA OGÓLNA

Nazwa lokalizacji: Nowa Ruda - Słupiec, ul. Spacerowa (WSSE)

Miasto/Gmina: Nowa Ruda

Województwo: dolnośląskie

Powierzchnia działki: 3.1117 ha

 

DANE KONTAKTOWE OFERENTA

Osoba do kontaktu: Grażyna Cal

Telefon: +48 74 6379810

E-mail: g.cal@invest-park.pl

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: tak

Bezpośredni dojazd do nieruchomości: droga wojewódzka 381 nazwa ulicy ul. Spacerowa rodzaj nawierzchni asfalt szerokość drogi 7

Odległość gruntu od autostrady: Wrocław A4 80 km

Odległość od drogi krajowej: DK8 Kłodzko 20 km

Odległość od najbliższego lotniska międzynarodowego: Wrocław 90 km

 

INFORMACJE O DOSTĘPIE MEDIÓW

Energia elektryczna - przyłącze przy granicy: nie

Energia elektryczna - odległość od granicy: 350 m

Gaz - przyłącze przy granicy: tak

Woda - przyłącze przy granicy: tak

Kanalizacja - przyłącze przy granicy: tak-KOMPLEKS NR 4 - Teren inwestycyjny „Waryński" – pow. 3,71 ha (teren zajęty); przemysłowy, niezabudowany, z pełnym dostępem do infrastruktury drogowej i technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

 

- FABRYKA KATALIZATORÓW "UMICORE" W NOWEJ RUDZIE

 

 

Umicore AutoCat Poland - beligijski inwestor, który w Nowej Rudzie zajmie się produkcją katalizatorów samochodowych.

 

 

Grupa Umicore prowadzi działalność na wszystkich kontynentach. Po Francji, Szwecji i Niemczech, będzie to kolejne europejskie przedstawicielstwo - pierwsze w Polsce(!). Obiekt wyposażony będzie w urządzenia najnowszej generacji, obejmujący dwie linie produkcyjne, centrum logistyczne i dział kontroli jakości produktów.


Umicore koncentruje się na czterech obszarach działania: katalizatory, surowce energetyczne, materiały eksploatacyjne i recykling. Każdy obszar działalności podzielony jest na jednostki biznesowe, oferujące nowe rozwiązania technologiczne, niezbędne do codziennego życia.
Firma przeznacza znaczne środki są na"czyste technologie" tj. katalizatory, kontrolę emisji, materiały do akumulatorów i ogniwa fotowoltaiczne, paliwowe i recykling. W minionym roku Umicore Group wygenerował obroty w wysokości 9,8 mld € i obecnie zatrudnia około 14.000 ludzi na całym świecie.


18.05.2015r.Własność: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK”.
 
 Makroniwelacja (125x290 mb), bez przeszkód i ograniczeń,
 Uzbrojenie *:energia elektryczna (350mb, 1MW możliwe zwiększenie do 15MW),
                       gaz  (550mb ,<31000kalori/1m3,średnica rury 630mm/ 100m3.h)
                       woda,(1500m3.24h)
                       kanalizacja  ( 500m3.24h,brak deszczowej)   
                       telekomunikacja  / internet, (2 km, światłowód)
  Logistyka : zjazd do drogi 381 (10mb,40 t)
  Maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 000 m2

Więcej informacji:Procedury

procedura
decydent
< max. czas
1.Zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
 
WSSE „Invest-Park” Wałbrzych
 
 < 42
2. Proces inwestycyjny
Na terenach objętych planem przestrzennego zagospodarowania nie wymaga się decyzji administracyjnych.
 Dokumentację składa się do Starosty Powiatu Kłodzkiego.
 
1.Pozwolenie na budowę
Starosta Powiatu Kłodzkiego  :
 
< 65
2. Zgoda na użytkowanie wybudowanej inwestycji
Starosta Powiatu Kłodzkiego  :
 
< 21
3. Decyzja o warunkach wykonania inwestycji
Na terenach nie objętych planem przestrzennego zagospodarowania decyzje w sprawach dotyczących warunków wykonania inwestycji wydaje Burmistrz  Miasta Nowa Ruda .    < 60 
 Po spełnieniu warunków  decyzji dokumentację składa się do Starosty Powiatu Kłodzkiego
 4. Ochrona środowiska  
Burmistrz  Miasta Nowa Ruda przy wniosku o wydanie decyzji .
 
Karta Informacyjna Inwestycji (KII)
Raport oddziaływania na środowisko
 
 
 
 
< 65                          - opracowanie własne inwestora
< 90 (łacznie z KII)  - opracowanie własne inwestora
5. Uzbrojenie terenu
Na wniosek Inwestora , właściwy operator :
 
Energia elektryczna
Gaz
Woda
Telekomunikacja/internet
 
 
< 150   (30)          (….) terminy negocjowane
<   45    (14)
<   14
<   30     (14)
STRUKTURA NPP

Noworudzki Park Przemysłowy stanowi zespół nieruchomości, które w całości są własnością:

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach;
Gminy Miejskiej Nowa Ruda;
Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. z Nowej Rudy
oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie NPP.


Park podzielony jest na cztery strefy inwestycyjne:

strefa Inkubatora Przedsiębiorczości i e-biznesu (NPP1);

strefa drobnej działalności przemysłowej oraz składów i magazynów (NPP2);

strefa eko-energii (NPP3);

strefa usług sportowo-rekreacyjno-turystycznych (NPP4).

 

HISTORIA NPP

Noworudzki Park Przemysłowy ustanowiony został na mocy Porozumienia nr NPP 2/06/03, w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności Noworudzkiego Parku Przemysłowego, zawartego dnia 10 czerwca 2003 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Stowarzyszenia Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie.

Spółką zarządzającą Noworudzkim Parkiem Przemysłowym jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie.

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.