next prev

Misje i cele

Data: 05.09.2012

Misją Spółki jest działalność na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości i redukcji bezrobocia.

Głównym celem powołania Agencji było stworzenie instytucji kapitałowej, która na terenie o wysokim bezrobociu będzie działała na rzecz restrukturyzacji, rozwoju i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. Priorytetowo traktujemy przedsiębiorczość, dla której świadczymy usługi:


1. Informacji i doradztwa.
2. Wsparcia finansowego rozwoju.
3. Przygotowania terenów i powierzchni pod inwestycje.
4. Zarządzania projektami.

« powrót 05.09.12

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.