next prev

Biblioteczka ARR

Data: 05.03.2013

Biblioteczka/Zbiór książek/biuletynów/informatorów/raportów
ARR „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
(Noworudzki Park Przemysłowy – V piętro)
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie dysponuje zbiorem specjalistycznych książek z różnych dziedzin naukowych. Dostępne są m.in. publikacje wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego lub Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.


Wejście do Noworudzkiego Parku Przemysłowego


Książki i publikacje można przeglądać w pokoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego, który znajduje się na V piętrze w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie-Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 27.


Zbiór książek/biuletynów/informatorów/raportów
Przy okazji zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych lub z płatnych usług doradczych dofinansowanych w 90% z EFS i Budżetu Państwa świadczonych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Świadczone usługi są w zakresie zakładania, prowadzenia i rozwoju firmy.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 do Punktu Konsultacyjnego KSU.

 

ARR „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda

Tel. 74 872 70 48
(Noworudzki Park Przemysłowy – V piętro)

« powrót 05.03.13

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.