next prev

Akcjonariat

Data: 05.09.2012

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, jest spółka akcyjną realizującą zadania statutowe w systemie „non profit”, która od 1991 roku, na terenie o wysokim zagrożeniu bezrobociem, jakim jest m.in. Ziemia Kłodzka działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosił  8 268 300 PLN. W strukturze kapitału dominuje udział samorządów: 60,86%. Udział spółek prawa handlowego wynosi 28,77 %.

Zmiana kapitału zakładowego Spółki od dnia 14.04.2014r. i wynosi: 8 529 000 PLN.

Liczba Akcjonariuszy: 24

Struktura głosów (%)

 

1. Gmina Miejska Nowa Ruda: 46,54

2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie: 36,97

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 7,13

4. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu: 4,22

5. Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu: 2,34

6. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu: 1,20


Data dodania: 29.09.2011r., zmiana kapitału zakładowego Spółki od 14.04.2014r., kolejna zmiana: 20.10.2014r.

« powrót 05.09.12

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.