next prev

Tarcza finansowa dla mikrofirm

Data: 11.05.2020

Tarcza finansowa dla mikrofirm (Instytucja odpowiedzialna: Polski Fundusz Rozwoju S.A.).


Podstawowe informacje:

 1. O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa (Pomoc nie dotyczy osób samozatrudnionych, a także firm objętych postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym czy w restrukturyzacji. Działalność gospodarczą trzeba prowadzić nie później niż od 31 grudnia 2019 roku i nie można było zalegać na ten dzień z żadnymi składkami ani podatkami).
 2. Na wsparcie mogą liczyć tylko te firmy, które zaliczyły spadek przychodów ze sprzedaży o przynajmniej 25 proc. (Mogło to nastąpić w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku. Spadek liczony jest do poprzedniego miesiąca (np. marzec 2020 w stosunku do lutego 2020) lub poprzedniego roku (marzec 2020-marzec 2019)).
 3. Wsparcie można wydawać na bieżącą działalność, czyli na przykład na wynagrodzenia pracowników, spłatę kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z innymi podmiotami gospodarczymi (ograniczenia: Nie można środków finansowych wypłacać właścicielom firmy ani podmiotom powiązanym. Zakazane jest również wykorzystywanie tych środków do przejmowania innych firm).
 4. Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali spadku przychodów ze sprzedaży, a także liczby zatrudnionych pracowników (Przysługujące kwoty wsparcia na jednego pracownika: 12 tys. zł (w przypadku spadku przychodów od 25 do 50 proc.), 24 tys. zł (w przypadku spadku przychodów od 50 do 75 proc.), 36 tys. zł (w przypadku spadku przychodów od 75 do 100 proc.)).
 5. Umorzone może zostać nawet 75 proc. udzielonego wsparcia (warunki umorzenia: 50 proc. (w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym lub wyższym poziomie), 25 proc. (w przypadku nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy, tj. nie można działalności gospodarczej zamknąć lub zawiesić).
 6. Wnioski o przyznaniu wsparcia składane są przez bankowość elektroniczną (wykaz banków):

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

 

 

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

 

« powrót 11.05.20

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.